Jubileum 6×11 Bokkerieërs

Het jubileumweekend van de Bokkeriërs ligt weer achter ons. We mogen terugkijken op een mooi jubileumfeesr. Ook de Bökskes waren present op de drukbezochte jubileumreceptie. Na het inhalen van Sinterklaas, die dit jaar de boot had gemist zijn we met de Bökskes onze jubilerende zustervereniging gaan feliciteren. 

    
 

Leave a comment